Wat gaan we doen?

Beleidsplan

De stichting gaat er voor het jaar 2021 van uit dat 300 euro sponsorgelden per maand besteed kunnen worden ten bate van de gestelde doelen. Een bescheiden begin misschien maar we hopen dat er meer donaties komen en we de hulp kunnen uitbreiden.
De speerpunten van onze hulp zijn:
Onderwijs
Voor 6 kinderen/jongeren worden de kosten voor het basis- of voortgezet onderwijs betaald.
Kinderen/jongeren die een opleiding volgen en daarna een baan krijgen zijn vaak de redding voor een hele familie.
Een kind of jongere een jaar naar school kost 100 euro.
Huisvesting
Dit jaar jaar wordt minimaal één huis voorzien van een stenen fundering, buitenmuren en een goed dak zodat het een storm kan doorstaan. Daartoe heeft de stichting een standaard huis ontworpen dat iedere keer voor een gezin gebouwd kan worden zodra daarvoor de middelen beschikbaar zijn.
Een standaard huis kost helemaal compleet 2.000 euro.
Medicijnen/ziekentransport
Noodzakelijke medicijnen en transport voor eerste hulp in het ziekenhuis wordt verleend zodat mensen op tijd in het ziekenhuis terecht komen.

 Klik hier voor de volledige tekst van het beleidsplan