Wat gaan we doen?

Beleidsplannen en Jaarverslagen

De stichting gaat er voor het jaar 2024 van uit dat 750 euro aan sponsorgelden per maand besteed kunnen worden ten bate van het bouwen van tyfoonbestendige huisjes en 500 per maand aan het onderwijs voor de jongeren die in ons programma zitten.
Een hele stap voorwaarts voor onze stichting omdat we een grote donatie kregen van Stichting Jan Amos Comenius.

De speerpunten van onze hulp zijn:

Onderwijs
Voor 11 kinderen/jongeren worden de kosten voor het basis- of voortgezet onderwijs betaald.
Kinderen/jongeren die een opleiding volgen en daarna een baan krijgen zijn vaak de redding voor een hele familie.
Een kind of jongere een jaar naar school laten gaan kost 100 euro voor het basisonderwijs omdat dit in de dorpen plaatsvindt. Het vervolgonderwijs en beroepsonderwijs is veel kostbaarder omdat dit in de grotere steden plaatsvindt. Er moet dan gereisd worden en kan huisvesting en maaltijden onderdeel zijn van de ondersteuning.

Woningen
Dit jaar jaar worden minimaal drie huizen voorzien van een stenen fundering, buitenmuren en een goed dak zodat het een storm kan doorstaan. Daartoe heeft de stichting een standaard huis ontworpen dat iedere keer voor een gezin gebouwd kan worden zodra daarvoor de middelen beschikbaar zijn.
Een standaard huis kost helemaal compleet rond 3..000 euro.

Stichting Hulp Filipijnen vindt transparantie heel belangrijk. We verantwoorden precies onze werkzaamheden. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Stichting Hulp Filipijnen weet je zeker dat je giften volledig aangewend worden voor ons doel: het verbeteren van de leefomstandigheden  van de kwetsbaren op de Filipijnen.

 

Klik hier voor alle beleidsplannen en jaarverslagen van de afgelopen jaren

Het oude huis van Linda en Lando

De sleuteloverdracht van de nieuwe woning