Het doel van de hulp

Het doel van de stichting Hulp Filipijnen is het geven van hulp aan het arme deel van de bevolking in het gebied waarin de dorpen Balagtas en Kawayan liggen, op het schiereiland Leyte

De hulp is o.a. bedoeld voor: 
a.  De eerste nood na een tyfoon, aardbeving, landverschuiving, overstroming of brand.
De 
hulp kan o.a. het volgende omvatten:  
•  voedselhulp (rijst) voor de allerarmsten ter overbrugging van de tijd dat zij zelf hierin niet kunnen voorzien; 
•  bouwmaterialen voor het weer bewoonbaar maken van beschadigde woningen; 
•  kleding, dekens en medicijnen; 
b.  Ondersteuning indien begrafeniskosten niet betaald kunnen worden; 
c.  Financiële ondersteuning van kinderen, zodat zij onderwijs kunnen volgen; 
d.  Voedselhulp en water in geval van langdurige droogte en misoogsten;  
e.  Hulp bij aanleg van waterputten; 
f.  Vervoer in geval van direct noodzakelijke eerste hulp in het ziekenhuis; 

 

De statuten

Wil je de volledige tekst van de statuten lezen klik dan hier.

Uittreksel KvK

Klik hier om het uittreksel van de Kamer van Koophandel te lezen.

Data van de stichting

Contactgegevens van de stichting
06-40122243
info@hulpfilipijnen.nl

Bankgegevens van de stichting
Mw EU Geertsma-Regala
NL88 INGB 0430 7874 64

KvK-nummer: 81837925

RSIN: 862238651