Blogs


Hulp ter plekke

dinsdag 4 januari 2022 

De voedselpakketten zijn uitgedeeld in drie dorpen die we nog niet eerder hebben bezocht. Het bleek dat van overheidswege er één keer hulp was gekomen van enkel 3 kg rijst per gezin. Onze auto's brachten nu pakketten van 6 kg met niet alleen rijst maar ook noedels, corned beef e.d. zodat mensen bijvoorbeeld soep kunnen maken. Zo'n pakket wil iedereen heel graag ontvangen.

De andere kant van de hulp
Maar het spreekt voor zich dat we lang niet alle getroffenen kunnen helpen. In het laatste dorp was er ondanks het bonnensysteem een grote toeloop van mensen. Dat leverde veel teleurgestelde reacties op. Verschillenden stonden te huilen bij onze auto's. Hartverscheurend en ook belastend voor Eday en haar helpers, ze waren er ontdaan van.
Je kunt je de reacties van de mensen goed voorstellen, je zult maar twee weken in de ellende zitten en dan komt er hulp en die is dan niet genoeg voor iedereen. Voor ons weer iets om over na te denken voor een volgende keer.

 

Voor kinderen heeft Eday iets extra's


Een donatie wordt direct omgezet in hulp

Zondag 2 januari 2022

De eilanden die getroffen zijn door de super tyfoon Rai moeten meestal heel lang wachten op hulp van de overheid, als die er al komt. Voor deze lokale ramp is er helaas weinig internationale aandacht vanwege Kerst en Oud en Nieuw maar ook vanwege Corona waar alle landen mee te maken hebben. Gelukkig zijn er vele kleinschalige projecten die heel effectief zijn.

Een mooi voorbeeld van directe hulp
We kregen een gulle donatie van Miedema Beheer uit Leeuwarden. Direct de volgende dag zijn daar grote hoeveelheden rijst, blikken vlees, sardines en andere basis levensmiddelen van gekocht. Er zijn pakketten samengesteld die bestaan uit 4 kg rijst en andere producten. Hier zijn honderden gezinnen direct mee geholpen.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Eday, onze vrijwilliger op het eiland Leyte koopt de levensmiddelen in. Samen met andere familieleden van Vangie en de bewoners van de door ons gebouwde huisjes worden de voedselpakketten enthousiast samengesteld. Iedereen is blij iets te kunnen doen. Eday en een neef van Vangie brengen de producten naar één van de getroffen dorpen. Eerst kijkt men in het dorp wie de hulp het meest nodig heeft en daarna worden bonnen uitgedeeld die ingewisseld kunnen worden voor een voedselpakket bij het uitgiftepunt.
 

In de volgende blog hopen we te laten zien hoe de hulp is aangekomen in het getroffen gebied. 


Noodhulp door St Hulp Filipijnen

Dinsdag 28 december 2021

Alles wat de stichting nog in kas had na de bouw van het laatste huisje hebben we besteed aan noodhulp op het zuiden van Leyte. Eday, onze projectleider, een zus van Vangie en de bewoners van de door ons gebouwde huisjes hebben de handen ineen geslagen. Samen hebben ze voedselpakketten gemaakt van rijst, sardines, koffie en suiker. Eday heeft met een neef de pakketten  ter plekke gebracht. Om een ordelijk verloop te krijgen hebben ze bonnen uitgedeeld aan families die de hulp nodig hebben. Deze bonnen konden ze inleveren bij het uitdeelpunt. Op die manier weet je zeker dat de hulp eerlijk verdeeld wordt.

 


Complete ravage door tyfoon Rai op de Filipijnen, minstens 375 doden

Maandag. 20 december 2021

Naar verwachting zal het officiële aantal sterfgevallen, nu 375, nog verder stijgen. Er worden op het moment nog 56 Filipijnen vermist, en de tyfoon liet minstens 500 gewonden achter. Hulpverleners proberen uit alle macht mensen op verwoeste eilanden te voorzien van water en voedsel, terwijl reddingswerkers zoeken naar overlevenden.

Meer lezen

 


De ANBI status verworven

7 apr. 2021

Per 4 maart is door de Belastingdienst de ANBI status verleend aan de Stichting Hulp Filipijnen. We zijn er heel blij mee omdat daarmee de stichting wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling en daarmee een goedgekeurd 'Goed doel' is. Donaties zijn nu aftrekbaar van te betalen belastingen!
 Het voelt als een fijne erkenning en motiveert ons extra om door te gaan met het werk voor de Filipijnen. 

Binnen een paar weken starten we met de bouw van een nieuw huisje voor een gezin dat het hard nodig heeft. Meer gegevens volgen binnenkort.

 


Een standaard huis voor de Filipijnen

16 feb. 2021

Stichting Hulp Filipijnen bouwt voor mensen die het nodig hebben een huis volgens vast ontwerp. Het ontwerp is door Filipijnen zelf bedacht en getekend. De Nederlandse architect Dirk Zwaan heeft belangeloos een 3D impressie gemaakt van het huis dat op dit moment wordt gebouwd voor de familie Barnaja.
De bouwtekening is van de Filipijnse Eday, bouwkundig tekenaar en onze projectleider ter plekke. 


De statuten van de stichting zijn ondertekend

Februari 2021

De statuten zijn ondertekend op het notariskantoor in Dronten. We hebben als kersvers bestuur dat heuglijke feit on line gevierd. We kunnen nu officieel aan de slag met de uitvoering van het beleidsplan. De volgende stap is de aanvraag van de ANBI status bij de belastingdienst zodat gevers de giften in mindering op de inkomstenbelasting kunnen brengen. Ondertussen gaan we stug door met de belangen van de mensen in de dorpen op Leyte.