Een huis in het rijstveld voor Menchu en Jefferson


De timmerman wilde na de bouw van het huis voor Jing en Richard graag direct door met het volgende huis. Dit huis stond al gepland voor Menchu en Jefferson. Dat wilden wij ook omdat we graag met het bouwen klaar willen zijn voordat St. Zienderogen in Kawayan arriveert. Eday en Vangie willen daar graag alle tijd aan kunnen besteden.

 

Menchu, Jasmin en Jefferson


Het huis voor Menchu en Jefferson mag gebouwd worden op een hoek van een rijstveld. Dat is heel erg natte grond omdat dat nodig is voor de rijstbouw. Het huis is daarom op een verhoging van gravel en aarde geplaatst zodat het huis mooi droog staat. Het huis is al bijna klaar.


Een huis voor de familie van Jing en Richard


Richard en Jing

In de nieuwsbrief van december kondigden we al aan dat Richard en Jing een huis zouden krijgen van Hulp Filipijnen. We hadden dat huis graag nog voor de Kerst af willen hebben maar dat is net niet gelukt.  Intussen is het huis opgeleverd en hebben ze gevierd dat ze de sleutel van het huis hebben gekregen met een heerlijke maaltijd voor familie en buren.

De zonen van Richard en Jing zijn sinds het nieuwe schooljaar toegelaten tot ons schoolprogramma. Eday besteed veel zorg aan de jongens om hun achterstand door de Corona tijd in te halen.


We bouwen een huis voor Orlando en Gerlinda

 


Orlando en Erlinda Rubillos

Eday is onze vrijwilliger op de Filipijnen. Zij is bouwkundig tekenaar en coördineert de bouw van de huisjes en de studies van de leerlingen die we sponsoren.
Eday heeft een lange vakantie gehad in Nederland bij haar Nederlandse vriend en is nu weer terug op de Filipijnen. In september gaan we een huis bouwen voor meneer en mevrouw Rubillos. Op de foto Rolando Rubillos (68) en zijn vrouw Erlinda Rubillos (73).

Rolando heeft enkele jaren geleden een ongeluk met de motor gehad. Hij is sindsdien invalide en heeft daarom geen inkomen. Hun oorspronkelijke huis is nu onbewoonbaar vanwege gebrek aan onderhoud. De Rubillos wonen nu
noodgedwongen bij hun dochter in.
Er kan gelukkig een standaardwoning worden gebouwd op de plaats van de onbewoonbaar verklaarde woning van de familie Rubillos.

Rolando en Erlinda verkochten vroeger BBQ kippen op de markt. Die handel wordt nu door de dochter gedaan. Ze leven met elkaar van de inkomsten van de kippenhandel.
Erlinda handelt daarnaast een beetje in waterflessen die ze inkoopt in Ormoc en onder dorpsgenoten met een beetje winst doorverkoopt. Het wordt tijd dat meneer en mevrouw Rubillos een veilige eigen woning krijgen.


We bouwen een twee-onder-een-kap!


Een dubbel huis voor twee families

Over dit huis en deze twee families valt wat uit te leggen! Op de foto van links naar rechts: Jennelyn (30) zonder beroep en Jobert Pelenos (27) visverkoper. Daarnaast Jeneveth Udhatan (29) geen beroep. Haar man Ricky Udhatan (29) tricycle driver, staat niet op de foto, hij is aan het werk, Naast haar de vier kinderen: Jhon Clark (9) Mary Jane (7) Rizel Anne (5) en Rasel (3). 

We hadden een huis gepland voor het linker stel zonder kinderen, ons niet realiserend dat zwager en schoonzus met 4 kinderen bij hen inwoonden.
De procedure is normaal zo dat het bestaande huis plat gaat en het nieuwe huis op die grond wordt gebouwd. We kregen een paar weken geleden een heel bescheiden verzoek van het stel met kinderen of er s.v.p. twee meter van het oude huisje mocht blijven staan en of ze een kilo spijkers konden krijgen! Dan gingen zij in dat aanhangsel wonen met hun zessen. Daar springen je de tranen van in de ogen, toch? Een sterk staaltje Filipijnse bescheidenheid.
Na onderzoek bleek dat het grondstuk groot genoeg was voor een uitbreiding van het huis met twee meter en er dus een dubbele woning op past. Wij hebben daar niet lang over hoeven nadenken.

Wat een geluk voor Jeneveth, Ricky en de kinderen. En wat een heerlijke opdracht voor Eday om die boodschap over te mogen brengen aan de beide families. 

Rechts: De bouwtekening van de twee-onder een-kap. Getekend door bouwkundige Eday..

Naast een nieuwe woning gaan we families ook helpen met het onderwijs voor de kinderen. 


Jenelyn en Robert

Jeneveth, Ricky, Jhon Clark, Mary Jane, Rizel Anne en Rasel

De bouw is begonnen en vordert goed

Op de linker foto is goed te zien dat met betonijzer pilaren en fundering wordt gemaakt. Daarom heen komt een houten bekisting en dan kunnen de pilaren met beton volgestort worden. De man in het midden is de vader van het jonge stel die is overgekomen om te helpen bij de bouw. De jongelui zelf hebben veel sjouwwerk gedaan, De bouwmaterialen worden aan de dichtstbijzijnde weg afgeleverd en moeten daarna nog naar de bouwplaats.  

De rechterfoto laat zien dat de beerput wordt gebouwd. Dat wordt altijd zo snel mogelijk gemaakt want dan heb je gelijk een grote cementkuip om je beton en cement te mengen.

De bedoeling is dat de families voor de Kerst hun nieuwe, veilige, tyfoonbestendige woning kunnen betrekken. Dat wordt een memorabele Kerst dit jaar.

 


Pauze voor de timmerman en zijn helpers

De bouwvakkers aan de maaltijd. In de Filipijnen is het zo dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de maaltijd. Dat is vaak net wat er voor handen is. Op sommige dagen komt er een bakker langs enz.
Meestal klaart de plaatselijke timmerman de klus met drie helpers. Je ziet op de foto ook familieleden en andere helpers.

 


Het is bijna zo ver!

Het dubbele huis is bijna klaar. Het zeil is aangebracht ter bescherming tegen de regen. Er gaat een depressie over de regio Kananga, hopelijk groeit dat niet uit tot een tropische storm. Bescherming van de mensen is hard nodig.
A.s. zondag is de feestelijke overdracht van het huis aan de nieuwe bewoners, Vooral de kinderen kunnen niet wachten!

 


Het dubbele huis wordt opgeleverd

Zondag 11 december 2022

Vandaag wordt de sleutel van de 'twee onder één kap' aan de twee families overgedragen. De maaltijd voor de inwijding is een waar dorpsfeest geworden. Van heinde en ver kwamen mensen om van de maaltijd mee te genieten.
Buren tot in de weide omgeving hielpen om het huis te versieren en mooi te maken. Ook Vangie's familie deed mee. Vangie's zwager Dioso hielp mee om een mooi groot gordijn op te hangen. Een prachtige dag, vooral voor de twee families. Zij lieten weten: "als er nu een tyfoon op ons afkomt hoeven we niet te evacueren. Geweldig dat we nu veilig in ons eigen huis kunnen blijven". Mooi om dit allemaal te horen.

 

De overhandiging van de sleutel aan Ricky en Jenneveth

De twee families met een stralende Eday in het midden

De oplevering van het huis is een feest voor velen

Een bedankwoordje van Jeneveth en Ricky. Lichtelijk geregiseerd door Eday :)
Klik op de foto om het filmpje af te spelen.


Een huis voor Mely en haar moeder Deday


Mely Potestad (70) en Deday (93)

Mely en haar moeder Deday woonden samen in een huisje van hout en plastic terwijl ze 70 en 93 jaar oud zijn. We vonden als stichting dat zij nu echt geholpen moesten worden. Wat een blijdschap voor hen toen ze het bericht hoorden dat zij aan de beurt zijn!

 

De bouw is al in volle gang! Gekleurde doeken voor schaduw.


De bouw gaat voorspoedig

De bouw van een huisje neemt zo'n drie weken in beslag, Onvoorstelbaar zonder een stukje elektrisch gereedschap. Palen en funderingen worden ter plekke bekist en gestort waarbij ook het mengen van het beton met de hand gebeurd. Enorm zwaar werk bij hoge temperaturen, vandaar dat ook eerst die gekleurde doeken worden opgehangen om de werkers wat schaduw te geven. .Familie en vrienden komen helpen. Ook zoon Avelino was overgekomen om zijn moeder en oma te helpen.  

 


Het huis is klaar en de sleuteloverdracht heeft plaats gevonden!

Het huis is opgeleverd en de feestelijke sleuteloverdracht is geweest. Wat een heerlijk moment, Mely en haar moeder Deday waren in de wolken. De moeder kon er niet over uit dat zij in haar leven het nog meemaakt dat ze
in een echt huisje mag wonen! We hopen dat ze er met haar dochter heel lang plezier van zullen hebben. 

 

Avelino spreekt een bedankwoordje namens moeder en oma. Klik op de foto voor het filmpje.

Foto rechts: een heerlijke maaltijd om het te vieren.


Een huis voor Arnel en Lucia


Een huis voor Arnel, Lucia en Geraldine

15 november 2021

We gaan een nieuw stenen huisje bouwen voor een familie die dat hard nodig heeft!
Het gaat om  Arnel en Lucia Regala en hun 12 jarige dochter Geraldine. Arnel is een broer van Sammy.
Hiernaast zie je hen voor hun woning. Op zich zijn er huizen die in nog slechtere staat zijn maar net als veel anderen op de Filipijnen staat hun huisje op grond van iemand anders. Daar zijn ze lang gedoogd maar nu moeten ze weg. Aangezien ze geen eigen grond hebben en geen financiële middelen kunnen ze nergens terecht. 
Onze stichting gaat nu voor hen een huisje bouwen op grond waar ze mogen blijven en waar ze ook wat dieren kunnen houden.

 


De bouw van het 3e huis is begonnen

20 november 2021

Zo spannend voor Arnel en Lucia en dochter dat de bouw is begonnen en dat ze al over een paar weken in hun nieuwe huis kunnen trekken. Ook voor ons als stichting ook geweldig om te zien dat we nu al ons 3e huis bouwen terwijl we pas dit jaar zijn begonnen. 
Je kunt hier duidelijk zien dat op de fundering ter plekke betonnen palen worden gestort, gewapend met betonijzer. Daartussen worden betoncellenblokken geplaatst waar ook bewapend beton in wordt gegoten. Deze huizen zijn bestand tegen elke tyfoon, hoe zwaar die ook is!


De bouw vordert

22 november 2021

Verbazingwekkend dat zo'n mooi huisje met keuken en toilet in 3 weken gebouwd kan worden. Je moet daarbij bedenken dat alles gebouwd wordt met enkel handgereedschappen, geen enkel elektrisch apparaat! Zelfs geen betonmolen. Het eerste dat de bouwlieden doen op de werkplaats is de septic tank graven voor het toilet en deze gebruiken om het beton in te mengen.
Neem daarbij nog de hitte en de luchtvochtigheid, vandaar ook het plastic zeil boven het huis, puur om zich te beschermen tegen de zon.
Als je de timmerman op woensdag vraagt dan worden donderdags en vrijdags de materialen geleverd en begint hij maandags met bouwen. 


Bijna klaar

2 december 2021

Het huis voor Arnel en Lucia is bijna klaar, het wordt nu geschilderd en de laatste werkzaamheden worden gedaan. Zaterdag is de sleuteloverdracht en wordt dit belangrijke moment gevierd met een heerlijke maaltijd.
Weer een gezin dat de spiraal kan doorbreken van angst voor mensen die je zomaar weg kunnen sturen van hun grond, voor de volgende tyfoon of voor diefstal omdat je huis niet goed afgesloten kan worden. Zaterdag dus de sleuteloverdracht. 

 


De sleuteloverdracht

5 december 2021

Vandaag is een belangrijke dag in het leven van Arnel en Lucia. Onder grote belangstelling van vrienden, familie en buren krijgen Arnel en Lucia hun huissleutel van Eday, de nicht van Vangie. Eday is bouwkundig tekenaar en onbezoldigd projectleider ter plekke; ze is zo belangrijk voor ons!
Arnel was zo zenuwachtig dat hij nauwelijks de deur open kon krijgen. Hilariteit natuurlijk bij de omstanders. 
Eday en de bewoners van de andere huisjes hebben een heerlijke maaltijd gemaakt om deze dag te vieren.

Het is mooi geworden, in de kleuren van Nederland


Voor het eerst je voordeur openen

Een dankgebed voor de maaltijd

Een feestmaal voor groot en klein

 


Een huis voor Sammy en Gegie


Een huis voor echtpaar Regala

Gepubliceerd op 9 april 2021

We gaan een tweede huis bouwen! Opnieuw een groot geschenk voor een echtpaar waardoor hun leven gaat veranderen. 

Sammy en Gegie Regala zijn nog jong maar toch al grootouders. Ze zijn heel jong getrouwd en hun kinderen ook. Ze hebben geen vaste inkomsten en moeten het hebben van ongeschoold werk. Hun kinderen hebben ook geen beroepsopleiding gevolgd en kunnen daarom zelf ook maar nauwelijks rondkomen. Voor hun ouders zorgen zit er niet in. Het huis van Sammy en Gegie geeft goed weer hoe ze er voorstaan. Het huis staat 10 km van het dorp Kawayan in de heuvels, bij iedere regenbui lekt het water naar binnen.

Maar hun leven gaat veranderen want ze krijgen van onze stichting een mooi huisje in het dorp Kawayan. Daarbij mogen ze een stuk grond gebruiken om zelf kippen en een paar varkens te houden. Daarmee hopen we dat ze wat meer welvaart voor zichzelf kunnen verwerven.


Voorbereidingen voor bouw 2e huis

9 apr. 2021

De materialen zijn geleverd: zand, grind, cement, betonblokken, draadstaal en timmerhout. Verder is er voornamelijk spierkracht nodig voor het ter plekke brengen van de materialen en voor het bouwen. de timmerman is met z'n helpers begonnen met het uitgraven van de sceptic tank voor het toilet. Die tank komt nu al goed van pas want daarin wordt het beton en het cement voor de bouw van het huis gemaakt.Zwaar werk in de hitte van de Filipijnen. Gelukkig zijn er bomen voor wat schaduw. Over een week of vier moet het huisje klaar zijn. we houden je op de hoogte!

 


De bouw is begonnen

10 apr. 2021

De bouw van het huis voor de Regala's is begonnen! De timmerman en zijn helpers zijn hard aan het werk om beton te maken, betonijzer te vlechten en de palen van beton te storten, De voortgang zit er flink in, dit is nog maar de tweede dag!
Links bovenin de foto zie je de palm die Eday de nicht van Vangie, 15 jaar geleden heeft gepland. Je kunt de kokosnoten er zo vanaf plukken! 

 


Vorderingen

15 apr. 2021

De bouw is nog geen week bezig of de fundering en muren van het huis staan al, de sceptic tank is gebouwd en er is een prachtig pad aangelegd naar de woning! Meer grind voor beton wordt aangeleverd. 
Leuk om even mee te kijken naar het toekomstige huis van Sammy en Gegie!

 


Het huis onder dak

22 apr. 2021

Het dak zit er op! De bouw heeft een paar dagen stil gelegen vanwege de tyfoon die zondagnacht over het gebied is getrokken. Gelukkig is het niet een gevreesde super tyfoon geworden maar naast harde storm regent het dan wel enkele dagen heel hard. 
De gang zit er weer in: het dak zit er op en de muren worden gestukt!

 


Het 2e huis is klaar

9 mei 2021

Het 2e huis is klaar, het huis voor de familie Regala! Het is weer mooi geworden en in kortere tijd gebouwd als het eerste huis, ondanks de vertraging door de tyfoon..
Heel leuk om te zien dat het huis een exacte kopie is van het huis van de familie Barnaja. Het enige verschil is dat de grond eerst moest worden opgehoogd en er een pad is aangelegd. Nu weer even sparen voor het volgende huis. Intussen gaan we als stichting nadenken over de eerste huizen en evalueren hoe het is gegaan en wat we daarvan kunnen leren.

 


Feestelijke overdracht van de sleutel

9 mei 2021

Vangie schreef: "Vandaag hebben Sammy en Gegie de sleutel van hun nieuwe huis gekregen. Ze zijn de gelukkigste mensen van Kawayan!"  Sammy en Gegie vertelden dat ze nooit hadden verwacht dat hen dit zou overkomen. Wij zijn heel blij met hen. Er was een feestelijke maaltijd om het te vieren, een dag om nooit te vergeten.

 


Een huis voor familie Barnaja


Familie Barnaja krijgt het eerste standaard huis

10 feb. 2021 14:35

Meneer en mevrouw Barnaja en hun twee dochters zijn de eersten die een huis van de stichting krijgen. Zoals uit de foto's blijkt is dat ook wel dringend nodig. Meneer Barnaja is landarbeider en mevrouw Barnaja doet schoonmaakwerk, zij hebben ondersteuning echt nodig. De stichting heeft met de mensen op de Filipijnen een soort standaard huis bedacht zodat we dat steeds opnieuw kunnen bouwen zodra de fondsen dat mogelijk maken. Het dak moet oranje worden volgens de mensen op de Filipijnen als verwijzing naar Holland! De stichting betaalt vanaf nu ook het onderwijs van de twee dochters zodat zij later met een goede baan voor hun ouders en grootouders kunnen zorgen. Het gaat om Joan (15 jr) en Christina (12 jr).

 


De bouw van het huis van de familie Barnaja is begonnen

16 feb. 2021

Maandag 15 februari is de timmerman met zijn assistenten begonnen met de bouw van het huis van de familie Barnaja. Met man en macht wordt er gewerkt. Sleuven worden gegraven en het betonijzer wordt gevlochten voor de betonnen fundering en voor de palen.. Eday, een nicht van Vangie is bouwkundig tekenaar en zij functioneert als projectleider voor de bouw, natuurlijk op dezelfde vrijwillige basis als de leden van de stichting in Nederland!

 


Een standaard huis voor de Filipijnen

16 feb. 2021

Stichting Hulp Filipijnen bouwt voor mensen die het nodig hebben een huis volgens vast ontwerp. Het ontwerp is door Filipijnen zelf bedacht en getekend. De Nederlandse architect Dirk Zwaan heeft belangeloos een 3D impressie gemaakt van het huis dat op dit moment wordt gebouwd voor de familie Barnaja.

 


De bouw van het huis vordert

28 feb. 2021

De bouw van het eerste huis, voor de familie Barnaja, vordert snel. De muren staan, het dak zit er op, de vloer. is gestort en de binnenmuren zijn gestuukt. Er wordt komende week nog een toilet en keuken aan de buitenkant van het huis gebouwd. Daarna wordt alles netjes gestuukt aan de buitenkant en worden ramen en deur opgehangen. Ook het elektra is netjes en veilig aangelegd, het wordt heel mooi!

 


De laatste week van de bouw

11 mrt. 2021

De laatste week van de bouw is begonnen. De keuken en het toilet worden als een aparte ruimte tegen het huis aangebouwd. De deur en de ramen zitten er al in. Daarna nog de laatste muren stuken en de omgeving opruimen. De familie Barnaja voelt zich in de zevende hemel!

 


Het huis is klaar

20 mrt. 2021

Het huis is klaar! Er is met man en macht gebouwd en de klus is in ruim drie weken geklaard. Het resultaat mag er zijn; een woning met aparte keuken en toilet, aangesloten op een grote sceptic tank! Ook het elektra is op een veilige manier aangelegd. Als stichting zijn we heel blij met het resultaat maar de Barnaja's natuurlijk helemaal! Binnenkort is de sleuteloverdracht; dat wordt een feestelijk moment.

 


De feestelijke overhandiging van de sleutel

20 mrt. 2021

Zaterdag 20 maart is een dag om nooit meer te vergeten voor de familie Barnaja, ze betrekken hun nieuwe woning!  De zus van Vangie heeft een heerlijke maaltijd gemaakt om het te moment extra feestelijk te maken. De kleuren van het huis zijn oranje, wit en blauw, als verwijzing naar Nederland, dat hebben ze zelf bedacht, dat wordt zeer gewaardeerd natuurlijk!

 


Donateur worden? Ja, heel graag!

Het zou geweldig zijn als je donateur zou willen worden voor een vast bedrag per maand! Elk bedrag is zeer welkom! De stichting heeft niet gekozen voor een zakelijke rekening omdat dit behoorlijk duur is, dat geld besteden we liever aan de Filipijnen. We kunnen dus geen automatische incasso sturen, zou je in plaats daarvan zelf een periodieke overboeking willen instellen bij je bank?  Heel hartelijk bedankt!

Lees meer »