St Hulp Filipijnen

NIEUWSBRIEF - FEBRUARI 2024

INHOUD

Onderwijs
-Onze leerlingen

Bouwen
-Richard en Jing
-Menchu en Jefferson
-Zienderogen 
-Plannen en verslagen

 

Onze leerlingen

In deze nieuwsbrief niet veel over onze leerlingen, daar zullen we de volgende nieuwsbrief extra aandacht aan besteden. Voor nu alleen te melden dat de leerlingen elke zaterdag bijeenkomen in het huis van Eday om elkaar te helpen bij het schoolwerk. Bestuurslid Vangie heeft geregeld videocontact met ouders en leerlingen om hen te coachen. Dat is ook ondersteunend voor Eday die de zorg heeft voor de voortgang van de leerlingen, de betaling van hun schoolgeld enz. 

De leerlingen bijeen met Kerst

Bouwen

Richard en Jing

In de nieuwsbrief van december kondigden we al aan dat Richard en Jing een huis zouden krijgen van Hulp Filipijnen. We hadden dat huis graag nog voor de Kerst af willen hebben maar dat is net niet gelukt.  Intussen is het huis opgeleverd en hebben ze gevierd dat ze de sleutel van het huis hebben gekregen met een heerlijke maaltijd voor familie en buren.

De zonen van Richard en Jing zijn sinds het nieuwe schooljaar toegelaten tot ons schoolprogramma. Eday besteed veel zorg aan de jongens om hun achterstand door de Corona tijd in te halen.

 

Menchu en Jefferson

De timmerman wilde graag direct door met het volgende huis wat al stond gepland voor Menchu en Jefferson. Dat wilden wij ook omdat we graag met het bouwen klaar willen zijn voordat St. Zienderogen in Kawayan arriveert. Eday en Vangie willen daar graag alle tijd aan kunnen besteden.

 

Menchu, Jasmin en Jefferson Campo voor hun nieuwe huis
Op dit drassige hoekje mocht het huis voor Menchu en Jefferson gebouwd worden

 

Het huis voor Menchu en Jefferson mocht gebouwd worden op een hoek van een rijstveld. Dat is heel erg natte grond omdat dat nodig is voor de rijstbouw. Het huis is daarom op een verhoging van gravel en aarde geplaatst zodat het huis mooi droog staat. Het huis is al bijna klaar en wat is het mooi geworden..

Laatste nieuws:
Menchu en Jefferson gaan trouwen op 6 maart Volgens hen is het ontvangen van een goed huis ook een goed moment voor een goede verbinding in het huwelijk. We wensen hen een mooie en feestelijke dag.

 

Het is bijna zover

Er is een team gevormd van oogdeskundigen die op missie gaan naar Kawayan in de periode van 15-30 maart. Zij zullen daar zo'n 1000 mensen aan een bril helpen. Een leesbril is alleen al een kostbaar bezit voor mensen die daarmee hun zicht weer terug krijgen.
Vangie heeft alles goed voorbereid met bijvoorbeeld een verzoek aan de burgemeester van het gebied om een officiële uitnodiging te sturen naar het team van St. Zienderogen. Dat moet voorkomen dat de douane moeilijk gaat doen over de oogapparatuur en de koffers vol brillen en allerlei invoerrechten gaat heffen.
Eday heeft intussen geïnventariseerd in Kawayan en in de dorpen in de buurt, welke mensen in aanmerking komen voor een oogmeting en een bril. 
Het team wordt door de familie van Vangie opgehaald van het vliegveld en naar hun logeeradres gebracht in Kawayan.
We zijn heel benieuwd hoe de missie gaat plaatsvinden.

 

Plannen en verslagen

Een verplichting voor de belastingdienst is dat de Stichting Hulp Filipijnen ieder jaar een beleidsplan en een jaarverslag publiceert op de website. Dit is een voorwaarde voor de ANBI-status. Die status willen we uiteraard graag behouden.
Bekijk de plannen en verslagen hier 

Periodieke gift

Een donateur melde ons vorige week: "Hier is mijn ingevuld formulier voor Overeenkomst Periodieke gift. Ik weet dat ik jullie de komende jaren maandelijks een vast bedrag ga geven, dan kan ik het net zo goed vastleggen voor 5 jaar". Voordeel voor de donateur is dat de donatie voor 100% aftrekbaar is, zonder drempel.

 

Neem contact met ons op

St Hulp Filipijnen     
Sikkelveld 15, 3993 RH Houten
0640122243 / info@hulpfilipijnen.nl